Gia Công gỗ tại xưởng

Này rìu này đục sẵn sàng
Này dây nảy mực, này chàng này cưa
Mái kia ai cất nên chùa
Đình này ai dựng, nhà vua ai làm
Quán kia ai dựng bên đàng
Cầu này ai bắt sẵn sàng mà đi
Gỗ này bào để làm chi
Đóng bàn cho bậc nam nhi học hành
Một mai gặp bước công danh
Quan sang chức trọng, chớ khinh thợ thuyền

15940642_813492238789964_7573054707624396873_n.jpg 15965284_813492242123297_4337189606825546795_n.jpg 15977734_813492172123304_7547001129124922980_n.jpg 16105852_813492212123300_8670325383304269521_n.jpg 16113922_813492162123305_2933256778574906238_n.jpg 16114286_813492205456634_2730624030332620123_n.jpg