Giới thiệu về Công ty TNHH xây dựng nhà gỗ Năm Sao

Công ty TNHH xây dựng nhà gỗ Năm Sao được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số: 0106903795 ngày 15/7/2015. Đăng ký thay đổi lần thứ 01 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 11/11/2016.

Công ty TNHH xây dựng nhà gỗ Năm Sao là một doanh nghiệp có chức năng nhiệm vụ chính là Xây dựng, Tu bổ, Tôn tạo công trình văn hóa tâm linh, mọi hoạt động của doanh nghiệp luôn hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của di sản văn hóa Việt Nam. Với độ ngũ chuyên gia và nhân viên giàu kinh nghiệm, các sản phẩm xây dựng của Công ty đã tạo nên uy tín với Chủ đầu tư và góp phần vào sự phát triển của Công ty chúng tôi.