Gỗ Lim Nam Phi Nhập Khẩu

Tiếp tục là những khối gỗ to, tròn, đạt chất lượng tốt được lựa chọn kỹ càng tại cảng Hải Phòng rồi vận chuyển về bãi tập kết gỗ của Công ty. Đây là công đoạn quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị thi công.