Nhà gỗ 5 gian bằng gỗ Mít Ta ở Thái Bình

Nghệ nhân Đỗ Đức Thọ chụp ảnh cùng Gia chủ.
Ngôi nhà được làm toàn bộ bằng gỗ Mít ta theo lối cổ truyền Bắc Bộ.
Gia chủ đang chuẩn bị một mâm lễ vật để làm lễ cất nóc hay còn gọi là lễ Thượng Lương.
Đến giờ Hoàng Đạo, đích thân gia chủ tự tay cất nóc cho ngôi nhà của mình.
Có rất đông anh em, họ hàng đến tham gia, giúp đỡ gia chủ cất nóc cho ngôi nhà.
Nhãn