Triển lãm các sản phẩm làng nghề truyền thống

Phó chủ tịch Hội nghệ nhân thợ giỏi thành phố Hà Nội Đỗ Đức Thọ tham dự triển lãm, đánh giá các sản phẩm truyền thống của các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn