Xây lắp chùa Kim Long - Cẩm Khê - Phú Thọ

Chùa Kim Long thuộc xã Trương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong quá trình lắp dựng chùa...